Krimi filmovi

Kriminalistički film je, u najširem smislu, film koji govori o kriminalu, kaznenom pravu i mračnoj strani ljudske prirode.